072-2727332
  • שחר פרנס // אדריכל

    Shachar Parnas // Architect

  • נופר כוינה // הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים

    Nofar Kavina // Architecture and Interior Design practical engineer

  • טל גורל // הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים

    Tal Goral // Architecture and Interior Design practical engineer